čtvrtek 19. května 2011

Pozemek

Pozemek Kolomažnice se skládá celkem ze čtyř parcel: dvě parcely jsou stavební, dvě pozemkové.  Celková katastrální plocha činí 3463 m2, faktická je vyšší, protože značná část pozemku se nachází ve svahu, nebo dokonce v prudkém svahu. Rozdíl nejnižšího a nejvyššího bodu je zhruba deset metrů. Větší z parcel pokrývá lesík, zahrada a sádek tvoří nejnižší patro terasové úpravy pozemku. 
Světlezelená zahrada, tmavězelená lesík a skalka, červený dům a hnědá garáž

Kamenný taras odděluje Kolomažnici od silnice a zároveň do určité míry vyrovnává převýšení, a tak je dolní zahrada takřka rovná, klesá nepatrně ve východním směru. Taras měl být původně postaven z nasucho vyskládaných kamenů, tak si to přál prvorepublikový stavební úřad. Když se postupem času zvýšila frekvence dopravy v městečku, zvláště přibylo nákladních vozů, taras se začal bortit. Dědeček proto taras v sedmdesátých letech z větší části rozebral a opět složil, tentokrát však s cementovou maltou.

Betonový taras s plotem na západní hranici parcely vystavěla v osmdesátých letech obec výměnou za pruh pozemku, kterým rozšířila uličku mezi zahradami. Kolomažnici ohraničoval a dosud ohraničuje běžný drátěný plot, jen původní dřevěné kůly byly nahrazeny kovovými sloupky, pletivo také již není původní. Při výměně sloupků a pletiva v severní části pozemku v devadesátých letech zbudoval můj táta nízký taras, jenž plot zpevňuje. Do osmdesátých let byla Kolomažnice rozdělena dvěma vnitřními ploty, severním plaňkovým, východním drátěným. Tyto ploty oddělovaly část zvanou lesík od vlastní zahrady.

Žádné komentáře:

Okomentovat