sobota 31. prosince 2016

Korálový útes

Konečně je tu návod na šátek Korálový útes. Je to můj vlastní návod, považujte ho však za volně šiřitelný.

Šátek Korálový útes má tvar rovnoramenného trojúhelníka se zakulaceným až kulatým vrcholem a dlouhými cípy. Při spotřebě 200 g příze šátek dosahuje délky cca 220 cm a hloubky/výšky cca 40 cm (vyzkoušeno z příze Mechita MALABRIGO nebo Alpaca DROPS). Použila jsem háček č. 4,5, ale zdůrazňuju, že jsem zvyklá hodně utahovat.

Korálový útes vychází z upraveného lasturového vzoru. Tento krajkový vzor se skládá pouze z dlouhých sloupků, řetízkových ok a tu a tam pevného oka, znamená to tedy, že s trochou počítání dokáže tento šátek uháčkovat i začátečnice. Háčkuje se vždy za sloupek předchozí řady nebo do smyčky. Vzor je tak pružnější a práce jednodušší.

Vzor je osově souměrný, začínáme podobně jako u poloviční granny square uprostřed přepony, pravidelně přidáváme v cípech, nepravidelně přidáváme ve vrcholu.

Práce se skládá ze tří částí, jak je vidět z následujícího obrázku.

Nejprve háčkujeme část A od středu zprava doleva a zleva doprava a opět zprava doleva atd. atd. Část A je podobá začátku poloviční granny square, jak je patrné z dalšího popisu a fotografie.

Na část A navazuje část B, která vytváří přeponu šátku. Jedná se, jak už bylo zmíněno výše, o čtveřice (maximálně tři čtveřice na každé straně), které tvoří lem, umožňují rozšiřování šátku v cípech a také šátek zpevňují. Zkoušela jsem háčkovat šátek bez lemu B a vypadalo to, no, prostě to nevypadalo...

Od čtvrté řady začíná část C, tedy vlastní tělo šátku háčkované lasturovým vzorem. Lasturový vzor se v principu opakuje po čtyřech řadách a lastury (vějířky z dlouhých sloupků) na sebe navazují podobně jako šupiny na kaprovi.

Tak, a teď do toho! Hor sa!

Ale pozor, čtení pouze na vlastní nebezpečí! A to nejen proto, že háčkování škeblí je vysoce návykové...

Začínáme pěti řetízkovými oky spojenými do kroužku pevným okem.
  1. řada: 6 řetízkových ok (ŘO) + 1 dvakrát nahozený dlouhý sloupek (DDS) + 6 dlouhých sloupků (DS), t.j. 1DS-1DS/1DS/1DS/1DS-1DS  + 1DDS + 1ŘO + 1DDS, vše uvedené do počátečního kroužku.
  2. řada: 6ŘO + 1DDS + 3DS do smyčky tvořené zeleně vyznačenou trojicí v předchozí řadě. Následují 4DS (do mezery mezi DS v předchozí řadě vyznačeno žlutě) + 1ŘO (střed!) +  4DS (do mezery mezi DS v předchozí řadě vyznačeno modře). Řadu ukončuje skupina 3DS + 1DDS + 1ŘO + 1DDS do smyčky tvořené koncovou červeně vyznačenou skupinou.
  3. řada začíná a končí stejně jako předchozí druhá řada, tzn.:  6ŘO + 1DDS + 3DS // 3DS + 1DDS + 1ŘO + 1DDS, mezi těmito kraji patří čtveřice DS doprostřed čtveřic předchozí řady. Jediná změna je ve středu (růžově značeno). Do mezery tvořené jedním ŘO patří čtveřice DS.
Celá část A je dobře patrná na tomto snímku a řekla bych, že mnohem pochopitelnější než můj obsáhlý popis.

Část A je třetí řadou hotová, přecházíme na lasturový vzor (tj. část C) a v obou cípech začínají čtveřice DS formovat část B.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. řada: začínáme (a vždy budeme začínat) 6ŘO + 1DDS + 3DS do smyčky v předchozí řadě (viz následující snímek). Do mezery mezi první a druhou čtveřicí předchozí řady přijde 9DS, základ první lastury.

Následuje 1 pevné oko (PO) do následující mezery mezi čtveřicemi DS, 3ŘO, 1PO doprostřed další čtveřice DS, pikotka (3ŘO+PO), viz následující snímek.

Další lastura (tj. 9DS) bude ve středu řady, tedy uprostřed následující čtveřice DS. Doporučuju střed označit zamykacím značkovačem. Druhá polovina řady je zrcadlově symetrická, tedy: 1PO, 3ŘO, 1PO, pikotka, 3ŘO, + 1PO, 9DS a závěr řady 3DS + 1DDS + 1ŘO + 1DDS. Čtvrtá řada tedy zakládá celkem tři lastury, mezi nimiž jsou dvě pikotky, viz následující snímek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. řada:  začínáme  6ŘO + 1DDS + 3DS do smyčky v předchozí řadě, 4DS doprostřed čtveřice v předchozí řadě, 1DS+1ŘO mezi první a druhý DS lastury... opakovat (celkem 8DS a 7 ŘO), Skupina 1DS+1ŘO+1DS do pikotky. Následuje prostřední lastura (opět 8DS a 7 ŘO) atd. Řada končí čtveřicí DS a koncovou skupinou  3DS + 1DDS + 1ŘO + 1DDS.
Princip páté řady je patrný na následujícím snímku.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. řada: začínáme  6ŘO + 1DDS + 3DS do smyčky v předchozí řadě, 4DS doprostřed čtveřice v předchozí řadě, 4DS doprostřed čtveřice v předchozí řadě (tímto je základ části B dokončen a v každé další řadě se bude tato situace opakovat, totiž počáteční smyčka + 3 čtveřice). Následují skupiny 1DS+ 2ŘO + 1DS + 1ŘO až téměř do konce řady, řada opět zrcadlově končí dvěma čtveřicemi DS a závěrečnou skupinou se smyčkou. Umístění opakujících se žlutých skupin je dobře patrné z následujícího snímku. Obávám se, že můj podrobný popis by šestou řadu spíš zatemnil :-)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. řada je závěrečnou řadou první série lastur. Po počáteční sérii čtveřic následují skupinky 1DS + 2ŘO+ 1DS + 2ŘO. V místě styku jednotlivých lastur se objevuje skupinka 2ŘO + 2DS + 2DS + 2ŘO, jak je dobře vidět na následujícím snímku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. řada je první řadou druhé série lastur. Jak už bylo uvedeno, řady lastur na sebe navazují jako šupiny na kaprovi. Tato řada se velmi podobá čtvrté řadě (tedy první lasturové), liší se pouze v začátku řady a zrcadlově v závěru řady. Je velmi důležité pozorně sledovat, kam se správně umisťují nové lastury, jinak hrozí nebezpečí, že se celý vzor pokazí.
Osmá řada po počátečních čtveřicích pokračuje takto: 3ŘO + 1PO doprostřed  třetí čtveřice předchozí řady, pikotka, 3ŘO + 1 PO do mezery za třetí čtveřici předchozí řady, 9DS mezi první a druhé véčko (viz následující snímek, vzniká nová lastura), 1PO do třetího véčka, 3 ŘO, 1PO + pikotka do mezery za třetí véčko, 3ŘO + 1PO do čtvrtého véčka, 9DS mezi čtveřici DS,  1PO do pátého véčka, 3 ŘO, 1PO + pikotka (střed vzoru)  atd. Vzor se opakuje až k závěrečným čtveřicím zrcadlově.

Šátek tvořený osmi řadami je na posledním snímku. Mohl by být už pro panenku, že?
Přepona šátku se v této velikosti ještě prohýbá do luku, což zmizí (nebo téměř zmizí), až šátek doroste do dospělé velikosti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
9. řada: je až na začátek a konec stejná jako pátá řada, tvoří ji tedy kombinace DS a ŘO.  Je třeba dbát na to, aby řada (i všechny následující řady) začínala pouze třemi čtveřicemi DS. Rozšiřování vzoru v cípu může svádět k tomu, že umístíme i čtvrtou (pátou či další) čtveřici do jakoby nadbytečné čtveřice předchozí řady. To je moje typická chyba, proto to tolik zdůrazňuju :-) Řady tedy vždy začínají třemi čtveřicemi, za nimiž následuje nájezd na pikotku (8. řada), jednoduché véčko (1DS + 1ŘO + 1DS, 9. řada), větší véčko (1DS + 2ŘO + 1DS + 1ŘO, 10. řada), největší véčko (1DS + 2ŘO + 1DS + 2ŘO, 11. řada) a opět nájezd na pikotku (12. řada).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aby se šátek dobře rozevíral, je zapotřebí rozšiřovat řady nejen v cípech, ale i ve vrcholu. Vyzkoušela jsem několik možností, nejlépe se mi osvědčilo rozšiřování ve  třetí a šesté lasturové řadě, popř. i v deváté lasturové řadě.

Při rozšiřování ve vrcholu je třeba nahradit vrcholovou lasturu dvěma lasturami. To samozřejmě lze jen v takových řadách, jejichž vrchol má tvořit právě jedna lastura (např. ve druhé  lasturové řadě nelze přidávat, protože vrchol tvoří pikotka).

Situace by měla vypadat jako na následujícím schématu. Rozšiřování je možné upravit podle příze a velikosti háčku, resp. utahování vzoru.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šátek o délce cca 200 cm tvoří osm úplných lasturových řad a první řada (nebo první a druhá řada) deváté lasturové série. Šátek je možné ukončit pikotkovým lemem.

Ve vzoru části B se objevují dvakrát nahozené dlouhé sloupky. Vyzkoušela jsem i variantu s obyčejnými dlouhými sloupky, ty však šátek stahovaly, lem nebyl tak pružný.

Hotovo.

Prosím napište mi, pokud v návodu objevíte chybu nebo nějakou nejasnost.středa 28. prosince 2016

Klubíčka, knížka a poslední letošní YARN ALONG (210)

Lace od DROPS a Jawoll magic od LANG YARNS, obě klubíčka výměnou za šátek. Díky, Martino :-)
Barvy jsou zase podivuhodně posunuté, aspoň na mém monitoru.
A abych nezapomněla, háček č. 4.

Mužův dárek na židovský způsob.
Chechtáme se.
Některé anekdoty jsou výborné, další fousaté a jiné jsou - inu - jiné.

Dnešní kousek v mírné parafrázi:
Starý Kohn pohřbívá svou Sáru. Sotva rakev zmizela pod hromadou hlíny, strhne se pořádná bouřka. Blesk stíhá blesk, hrom stíhá hrom.
Rabín se obrátí ke Kohnovi a ukáže vzhůru: Už si nedělaj starosti, Kohn, jejich Sára tam právě dorazila. 


pátek 23. prosince 2016

Radostné a háčkované!

P. S.: Rozpisu budu schopna až po pořádné dávce vanilkových rohlíčků ♥

středa 21. prosince 2016

Klubíčko, knížka a začátek zimy aneb YARN ALONG 209

Dokočila jsem modro-hnědou granny. Tentokrát i s camfousky. Jen ji ještě vyfotografovat... Budu muset počkat na Boží narození o bleší převalení nebo na sníh. Lépe na obojí naráz, aby bylo více světla.

Ze zbylého materiálu tyhle nové škeble. Samozřejmě mi klubíčko chybí. Tak je to vždycky.
Každopádně v posledních týdnech jsem se svými zásobami dost slušně zatočila.

Marek Vácha: Tváří v tvář Zemi.

sobota 17. prosince 2016

Dnes


Rybovka po dlouhé, velmi dlouhé době.
A Dyzajn market poprvé.

Všichni (tedy všechny) o něm mluví. No, dobře. Tak jsem ho konečně viděla. Nejvíc se mi líbil ten pletený/háčkovaný Klimt.

pátek 16. prosince 2016

Brejle

Konečně mám brejle nablízko.
Nebudu brejlit do příbalových lísků jako sůva do nudlí.
Možná uvidím na vyšívání, tedy když ho vytáhnu.

Na rozháčkované kostlivce vidím ovšem i bez brejlí. Ta hromada by jistě byla vidět i z vesmíru.

Takže tahle modrohnědá granny několik řad před koncem. Exhumovat, doháčkovat a pryč s ní.

čtvrtek 15. prosince 2016

Klubíčko, hrad a pořád středa aneb YARN ALONG 208

Jasně, je čtvrtek, ale já mám ještě pořád středu. Radši nikdo nezjišťujte proč :-)

Na čtení  to dneska není, ovšem koukat do midsomerské zelené je moc příjemné.
A ta vlněná limetka je tak osvěžující, že se mi nakonec i líbí.sobota 10. prosince 2016

Šance


Vyjely jsme si s Rozárkou provětrat hlavu. Šance nad řekou. Vzaly jsme s sebou všechny dohledatelné šátky, onošené i ty úplně nejnovější. A dva fotoaparáty. Oba jsme zaplnily.

Ale čím... U mně nic moc. Můžu se vymlouvat na slunce nebo na povětří, ale pravda je, že mi to šátkové fotografování prostě nejde.

Můj táta je v nemocnici. Prý má šanci.

Máme dneska takovej obšancovanej den.


středa 7. prosince 2016

Klubíčko, knížka a vlnky aneb YARN ALONG 207

Nečtu si, čtu. Jen se ze mě kouří.

Kousek drahé uměliny z šátku, který jsem háčkovala před lety pro kolegyni.
Taková pletená brož by nemusela být marný způsob, jak se zbavit zbytků.

Na fotografii to není znát, ale hladké vlnky jsou ombré z modré do zelené.


úterý 6. prosince 2016

Petruška a kosatec

Ze všech školních výkresů zbyla tahle hromádka.
Kosatec se mi líbí. Na šesťačku dobrý, řekla bych. Rozhodně lepší než ten karafiát, co měla soudružka učitelka na katedře pro ty, kteří si nepřinesli vlastní květinu.

A autoportrét je náramně realistický.
Kudrnaté vlasy, copy a záplatovaná kolena.
Stolek jsem měla modrý a židlička byla oprýskaná bílá, ale to ostatní je přesné.
Lampička na zdi víc padala, než svítila.
Medvěd Michal byl můj nejoblíbenější (a stále je).
Babička měla kytky všude, i na štokrleti.

A ten obrázek na zdi není obrázek, ale opravdický obrázkový adventní kalendář od maminčina bratrance z Anglie. Takový kalendář v roce 1973 (odhaduju podle délky copů) v naší třídě fakt nikdo nikdy neviděl, natož aby ho měl doma. Však mi také nad postelí visel až do následujícího adventu!

pondělí 5. prosince 2016

Čmáranice

Když jsem se rozhodla, že vezmu do ruky jednu každou věc doma, na půdě, ve sklepě atd. a buď ji vyhodím (ano!), nebo ne (neee!), zdaleka jsem netušila, co to bude za štrapác.
Úmysl byl veskrze ušlechtilý a motivace značná (viz strašidelný dům).
Ale ta realizace... Ta realizace!

Konečně došlo i na papíry. 
Našla jsem poklady.

A pak jsem taky našla třeba tenhle kus balicího papíru.
Závodní kuchyně.
Nikdy jsem v závodní kuchyni nepracovala. Hmmm.
Nakonec jsem si vzpomněla: léto 1985, Větrov u Aše, výlet za kamarádkami, které tam brigádničily.
Zatímco ony kmitaly kolem škopků s nádobím, já jsem zpronevěřila majetek v socialistickém vlastnictví (roli baličáku) a čmárala, až jsem ho/ji počmárala.

Tohle z té dávno zapomenuté cesty zbylo.


neděle 4. prosince 2016

Háčkovaně...

... svítilo slunce v kuchyni.

sobota 3. prosince 2016

Debbie


Že jsme se tentokrát vrhli do víru midsomerského velkoměsta, jsem psala zde.
Že jsem si domů přivezla hromadu knih, jsem zmínila tu.

A tady je první, které nemůžu upřít samostatnou kapitolku.

Debbie Bliss virtuálně sleduju už nějakou dobu.
Moje první midsomerské klubíčko byl právě její Fine Donegal.
Druhé taky.

A teď ta kniha.
Moc se mi líbí. Nečekejte žádné složitosti. Ani extravaganci. Jsou to takové malé týdenní pletařské projekty (už si na to slovo začínám zvykat). Dají se zvládnout. Člověk si řekne, jo, to je dobrej nápad, to by mohl být prima dárek pro... Takže tak.
Ale nejvíc se mi líbí ta (nenásilná) didaktičnost. To jsem tedy dopadla. Didaktičnost!

Díky, Haničko :-)


A jaký by byl Midsomer bez pořádného vražedného předmětu?!
Elegantnější pytlík s pískem hezky nachystaný za rohem za dveřmi těžko kde jinde najdete.

Do tohohle projektu se určitě pustím. Jmenuje se Door stop.


pátek 2. prosince 2016

V čepicích

Další dílek nekonečného seriálu Už zase přebírám ty staré fotky.

Pozdní jaro 1970.
Pavlovi bude v létě rok a mně budou v září čtyři.

Tu situaci si pamatuju. Vztekala jsem se, protože bylo horko a nechtěla jsem čepici. Bodejť!
Jenže miminko přece musí mít čepici, nafoukalo by mu do oušek, vysvětlovala Alenka.
Předpokládám, že jsem ječela: Ale já nejsem žádný miminko! 
Pěknej cirkus.
Alenka nakonec zvítězila, přece jen je o dvacet let starší, a já jsem pak šimrala Pavla stéblem trávy. To má za to, mimino jedno!
Z toho byl taky cirkus. Prej chudinka.
To jo, když se paří v čepici.


čtvrtek 1. prosince 2016

Promyšlený profil je mimořádně důležitý...

... především pro nové prodejce. Může vám získat nadšence, kteří pak budou pravidelně sledovat vaše novinky. Tolik citát z nápovědy k novému profilu na serveru Fler.

Každý má své limity. V některých svých limitech jsem skutečný mistr. O obchůdku na Fleru uvažuju dlouho. Fler mezitím asi třikrát zdražil nebo tak něco. Já jsem se mezitím kroutila jako žížala. Prodávat? Cože? To jako za peníze?

Včerejší nový status a jeho dnešní naplnění právě jedním šátkem můžu směle považovat - katolicky řečeno - za vpravdě postní sebezápor. Dokonce těžkého kalibru. Uf! Prokousat se jednotlivými položkami formulářů, možnostmi menu, diskusemi a kdovíčím dalším je a ještě bude docela zábava. Ale napsat text promyšleného profilu? Na to si budu muset někoho najmout.

Tento granny šátek z příze Drops Delight 13 ovšem ve flerové Šálivé společnosti nenajdete.
Pokud vás zaujal, napište sem, vyměním ho za patřičné množství klubíček.