úterý 31. května 2011

Skála

Kolomažnice je skalnatá. Skalky různé velikosti najdeme v lesíku doslova na každém kroku.
Podrobná geologická mapa ČR uvádí, že se jedná o migmatit.

Eratém: paleozoikum až proterozoikum
Skupina: gföhlská skupina
Horniny: migmatit
Typ hornin: metamorfit
Barva: leukokratní
Soustava: Český masiv – krystalinikum a prevariské paleozoikum
Oblast: moldanubická oblast (moldanubikum)
Region: metamorfní jednotky v moldanubiku
Subjednotka: gföhlská skupina

Na největší ze skalek stojí dům. Z odstřeleného materiálu vzniklo přízemí a opěrné zdi hlavního schodiště do zahrady. Zbytky původní skalky čnějící z podlahy ve sklepě ukazujeme návštěvám jako malou domácí raritu. 

Další větší skalka tvořila základ někdejšího alpina a dnes je důležitou součástí nově budovaných suchých zídek.
Skalka, listopad 2010

1 komentář: